Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-744 8. PR-744. Dėl atleidimo nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas J.Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-744 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS MOKESČIO
PR-744 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS MOKESČIO (PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslas. Atleisti nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio mokėjimo nuomininką, individualią įmonę „Vaivorykštės“ optika, esančią Ligoninės g. 2, Eišiškės, pateikusį prašymą dėl laikino atleidimo nuo turto nuomos mokesčio, kurio veikla numatyta nuomos sutartyje buvo apribota dėl šalyje paskelbto karantino. Visą karantino laikotarpį į Eišiškių ASPC patalpas yra ribojamas asmenų patekimas, dėl ko nuomininkas negali vykdyti savo veiklos.
  2. Projekto esmė. 2020 m. lapkričio mėn. 7 d. paskelbus karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje daliai verslo subjektų buvo apribota galimybė verstis savo vykdoma veikla. Buvo gautas nuomininko prašymas dėl laikino atleidimo nuo nuompinigių mokėjimo

Nuomininkas

Nuomojamų patalpų adresas

Vykdoma veikla

Individuali įmonė „Vaivorykštės“ optika

Ligoninės g. 2, Eišiškių mst.

Optikos kabineto veiklos vykdymas.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (aktuali redakcija), atsižvelgiant į pateiktą nuomininko prašymą.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės:

 Negautos pajamos už Savivaldybės materialiojo turto nuomą apribojimų vykdyti numatytą ūkinę veiklą laikotarpiu.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių teisės aktų naikinti ar keisti nereikia.