Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-767 25. PR-767. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas R.Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-767 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
PR-767 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  • Projekto tikslai:

 

    1. Tikslas – įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius šių įstaigų tikslus, uždavinius ir funkcijas, plėtoti socialines paslaugas bei užtikrinti Šalčininkų rajono bendruomenės poreikius. Papildomas pareigybių skaičius ar papildomos pareigybės motyvuotai pagrįstos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų prašymais siūloma iš dalies pakeisti nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių švietimo įstaigose.
  • Projekto esmė: 

 

    1. Patikslinti savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių.
  • Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

 

  1. Papildomos lėšos bus skirtos iš 2021 metų Šalčininkų savivaldybės biudžeto.