Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-739 20. PR-739. Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas R.Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-739 DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-739 DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-739 DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas

TARYBOS SPRENDIMO „DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMSIS RAŠTAS

 

  1. Problemos esmė.

Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 įsakymo Nr. A1-444 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktu, kiekviena savivaldybė turi užtikrinti jos teritorijoje gyvenantiems asmenims laikino atokvėpio paslaugos prieinamumą.      Sprendimo projektu siūloma  patvirtinti ir Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą.

Laikino atokvėpio paslaugos pagal Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ projektą „Laikino atokvėpio tarnyba (LAT) – pagalba ir nevaržoma laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms“ rajono neįgaliesiems vykdomos nuo 2018 metų. Per tą laiką paslaugomis pasinaudojo 10 žmonių su negalia.

  1. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių rezultatų laukiama. Sprendimą priimti reikalinga siekiant atitikti teisės aktų reikalavimus.

Priimtas sprendimo projektas įtakos korupcijai neturės. 

  1. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai

Sprendimo projekto įgyvendinimui lėšos yra numatytos 2021 m. savivaldybės biudžete.

Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.