Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-736 7. PR-736. Dėl turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas J.Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-736 DĖL TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
PR-736 DĖL TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai.

Šiuo sprendimu siūloma:

  1. Perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai (šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas) įgyvendinti UAB „Tvarkyba“ nuosavybės teise priklausantį turtą:

1.1. Nuotekų valymo įrenginius ir tinklus, esančius Durpininkų g. 42, Žagarinės k., Baltosios Vokės sen., Šalčininkų r. sav. (įsigijimo ir likutinė vertė – 626 584,91 Eur be PVM):

1.1.1. Pastatas – technologinis pastatas, unikalus Nr. 4400-5326-9328, bendras plotas – 48,96 kv. m, tūris – 202 kub. m, žymėjimas plane - 1H1/g.

                             1.1.2. Kiti inžineriniai statiniai – asfalto aikštelė, unikalus Nr. 4400-5326-9339, plotas – 146,03 kv. m, žymėjimas plane – a1.

                             1.1.3. Kiti inžineriniai statiniai – nuotekų rezervuaras (gelžbetoninis), unikalus Nr. 4400-5326-9340, tūris – 585 kub. m, žymėjimas plane – r1.

                             1.1.4. Nuotekų šalinimo tinklai – buitinių nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-5321-7338, ilgis – 304,37 m, žymėjimas plane – F; FS.

                             1.2. Nuotekų valymo įrenginius ir tinklus, esančius Popierinės g. 5D, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav. (įsigijimo ir likutinė vertė – 402 324,89 Eur be PVM):

                             1.2.1. Pastatas – technologinis pastatas, unikalus Nr. 4400-5188-0418, bendras plotas – 48,59 kv. m, tūris – 244 kub. m, žymėjimas plane – 2H1/g.

                             1.2.2. Kiti inžineriniai statiniai – aikštelė, unikalus Nr. 4400-5188-0450, plotas – 282,18 kv. m, žymėjimas plane – b1, b2.

                             1.2.3. Kiti inžineriniai statiniai – R, unikalus Nr. 4400-5188-0461, gylis – 5,4 m, kiekis – 1 vnt., ilgis – 12,60 m, tūris – 692 kub. m, žymėjimas plane – Nuotekų re.

                             1.2.4. Kiti inžineriniai statiniai – segmentinė tvora, unikalus Nr. 4400-5188-0448, aukštis - 1,73 m, ilgis – 113,43 m, žymėjimas plane – t1, t2, t3.

                             1.2.5. Kelias – privažiavimo kelias, unikalus Nr. 4400-5188-0429, ilgis – 0,01 km, žymėjimas plane – ž.

                             1.2.6. Nuotekų šalinimo tinklai – nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-5394-9690, ilgis – 15,01 m., žymėjimas plane – F2.

                             1.2.7. Nuotekų šalinimo tinklai – nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-5394-9669, ilgis – 112,68 m, žymėjimas plane – FS1.

                             1.2.8. Nuotekų šalinimo tinklai – nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-5394-9676, ilgis – 111,70 m, žymėjimas plane – FS2.

                             1.2.9. Nuotekų šalinimo tinklai – nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-5394-9680, ilgis – 11,31 m, žymėjimas plane – FS3.

                             1.2.10. Nuotekų šalinimo tinklai – nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-5394-9703, ilgis – 10,01 m, žymėjimas plane – FS4.

                             1.2.11. Nuotekų šalinimo tinklai – nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-5409-0167, ilgis – 10,42 m, žymėjimas plane – FS5.

  1. Perėmus 1 punkte nurodytą turtą bei įregistravus nuosavybę, perduoti UAB ,,Tvarkyba“ pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį 10 metų jos Įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
  2. Projekto esmė.

                             UAB ,,Tvarkyba“ kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybę su prašymu perimti bendrovei nuosavybės teise priklausančius nuotekų įrenginius ir tinklus, esančius Durpininkų g. 42, Žagarinės k., Baltosios Vokės sen., Šalčininkų r. sav. ir Popierinės g. 5D, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav., Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn. Šie nuotekų įrenginiai ir tinklai, esantys Durpininkų g. 42, Žagarinės k., Baltosios Vokės sen., Šalčininkų r. sav. ir Popierinės g. 5D, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav., yra įrengti pagal projektą ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šalčininkų r. Nr. 05.3.2.-APVA-R-014-01-0004“. Perimamo turto finansavimo šaltiniai – Europos Sąjungos fondo lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos (dotacijos).

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei atsižvelgiant į UAB „Tvarkyba“ 2021 m. kovo 5 d. prašymą Nr. S-23 ,,Dėl turto perdavimo“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

                     Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                     Galiojančių norminių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.