Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-735 5. PR-735. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas J.Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-735 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRUI
PR-735 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRUI
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – automobilį VW KOMBI CARAVELLE LW110 TDI 7LA, valstybinis Nr. LSO585, inventorinis Nr. 7000062538, įsigijimo ir likutinė vertė – 48990,00 Eur.

  1. Projekto esmė

Biudžetinė įstaiga Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras kreipėsi su prašymu perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – automobilį VW KOMBI CARAVELLE LW110 TDI 7LA, valstybinis Nr. LSO585. Ši transporto priemonė reikalinga biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro ir jo padalinių veiklai vykdyti – organizuoti pavežėjimą į įvairias švietimo įstaigas, neformaliojo ugdymo būrelius. Šiuo metu yra įsteigti 3 bendruomeniniai vaikų globos namai 20-iai vaikų.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.