Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1114 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1114 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI
PR-1114 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

                             Šiuo sprendimu siūloma perduoti asociacijai Tabariškių kaimo bendruomenės centrui ,,Tabariškės kaip nutapytos“ 5 metams pagal panaudos sutartį jos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti 80,84 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Mokyklos g. 7, Tabariškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8596-8013-4008, pažymėjimas plane – 1C2p, pastato plotas – 1082,55 kv. m, patalpos pažymėtos plane – 2-1 (40,0 kv. m), 2-10).

                             Perduodamas turtas nebus naudojamas ūkinei – komercinei veiklai vykdyti.

  1. Projekto esmė.

Asociacija Tabariškių kaimo bendruomenės centras ,,Tabariškės kaip nutapytos“ raštu kreipėsi su prašymu perduoti 80,84 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Mokyklos g. 7, Tabariškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav.

Savivaldybės turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis perduodamas asociacijai Tabariškių kaimo bendruomenės centrui ,,Tabariškės kaip nutapytos“ Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 7, 8 ir 9 punktuose nurodytiems tikslams įgyvendinti – tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius; tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą; teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu; tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą. Perduodamas turtas nebus naudojamas ūkinei – komercinei veiklai vykdyti.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio, 2 dalies 7, 8 ir 9 punktais, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-535, atsižvelgiant į asociacijos Tabariškių kaimo bendruomenės centro ,,Tabariškės kaip nutapytos“ prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.