Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1111 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1111 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO INICIATYVOMS SKATINTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-1111 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO INICIATYVOMS SKATINTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1111 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO INICIATYVOMS SKATINTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-1111 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO INICIATYVOMS SKATINTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai.

Šiuo sprendimo projektu siekiama patvirtinti Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šalčininkų rajono  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašą (toliau tekste — Aprašas), kad atitiktų Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašą, patvirtintą LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 2 d. ¡sakymu Nr. V-342 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinkle stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  1. Kaip šiuo  metu  yra  sureguliuoti  sprendimo   projekte   aptarti 

      Šiuo metu Šalčininkų rajono  savivaldybė neturi LR valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šalčininkų rajono  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo.

  1. Kokių rezultatų siekiama, lėšų poreikis ir šaltiniai.

Bus reglamentuotas valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų  tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimas Šalčininkų rajono savivaldybėje. Finansavimo šaltinis — valstybės biudžeto lėšos.

  1. Siūlomos teisinio reguliavimo

Patvirtinus Aprašą, Šalčininkų rajono savivaldybei skirtos valstybės biudžeto lėšos, vadovaujantis                    Aprašo 3.1 punktu bus naudojamos Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių pavėžėjimui užtikrinti, t. y. mažės savivaldybės biudžeto asignavimai mokinių pavėžėjimui.

      Patenkinus mokinių pavėžėjimo reikmes, vadovaujantis Aprašo 3.2 punktu, lėšų likutis einamųjų metų IV ketvirtyje bus perskirstomas tarp Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  remiantis Šalčininkų rajono  savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-656 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokymo lėšų  paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punkto nuostatomis.

 5.Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas.  Antikorupcinio vertinimo nereikia.