Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1107 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metais patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1107 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE, MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2022-2023 MOKSLO METAIS PATVIRTINIMO
PR-1107 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE, MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2022-2023 MOKSLO METAIS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1107 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE, MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2022-2023 MOKSLO METAIS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-1369 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

  1. Projekto esmė.

Patvirtinti, atsižvelgiant į Švietimo įstaigų pateiktus prašymus, Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą. Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose planuojamos 28 ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupės (329 vaikų) ir 220 klasių komplektai (3014 vaikų) 2022-2023 mokslo metais. Planuojama pirmų klasių – 19 komplektų (262 vaikai). Iš 220 klasių komplektų jungtinių komplektų skaičius:

  1. Gimnazijos ir jų skyriai – 2 (iš jų 2 pradinio ugdymo koncentrai);
  2. Pagrindinės mokyklos – 2 (iš jų 2 pradinio ugdymo koncentrai);
  3. Šalčininkų specialioji mokykla – 5 ( 2 lavinamoji ir 3 specialiosios klasės).
  4. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 11-12 klasės vykdo bendrą ugdymo planą kartu su Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos 11-12 klasėmis.
  5. Šalčininkų r. Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazijos 11-12 klasės vykdo bendrąjį ugdymo planą kartu su Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos 11-12 klasėmis.
  6. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Esant poreikiui, papildomos lėšos bus skiriamos ketvirtąjį ketvirtį tikslinant 2022 m. savivaldybės biudžetą.