Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1106 Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1106 DĖL 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, NAUDOJIMO IR PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-1106 DĖL 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, NAUDOJIMO IR PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1106 DĖL 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, NAUDOJIMO IR PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

DĖL 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, NAUDOJIMO IR PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

  1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Parengto projekto tikslas yra patvirtinti 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašą.

  1. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.

2022 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-341 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinus Tvarkos aprašą, atsirado poreikis pasitvirtinti Aprašą, kuriame nurodoma, kokia tvarka Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms bus skiriamos ir apmokamos išlaidos, susijusios su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu.

  1. Kokių rezultatų laukiama.

Priėmus teikiamą sprendimo projektą, bus reglamentuota 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, naudojimo ir paskirstymo tvarka.

  1. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto bei dalis iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto pagal poreikį.