Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1108 Dėl buto pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1108 DĖL BUTO PIRKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
PR-1108 DĖL BUTO PIRKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Pritarti, kad Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn būtų perkamas 53,49 kv. m naudingojo ploto butas J. Sniadeckio g. 32-36, Šalčininkų mst. (unikalus Nr. 4400-5753-4971:4399, būsto būklė – nebaigtas statyti (baigtumo procentas – 86))  už 79165,00 (septyniasdešimt devynis tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt penkis) eurus. Tikslas – nupirkti butą, kuris būtų nuomojamas kaip tarnybinis butas gydytojams.

  1. Projekto esmė

Šis projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu,  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 67 punktu, Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-388 „Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-644, atsižvelgiant į Buto pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn skelbiamų derybų būdu komisijos sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato.

                      Šiuo metu Šalčininkų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose trūksta gydytojų, kuriuos būtų galima pakviesti dirbti Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose, jeigu jiems būtų  išnuomotos tarnybinės patalpos.

                      Tarnybinės gyvenamosios patalpos suteikiamos darbuotojams (tarnautojams) pagal kategorijų sąrašą, patvirtintą rajono savivaldybės Tarybos sprendimu (gydytojai, mokytojai). Savivaldybės tarnybinės gyvenamosios patalpos išnuomojamos, naudojamos ir apskaitomos remiantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878  „Dėl Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

79165 eurai.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.