Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-05-31 Nr.34
KlausimasPR-1100 Dėl Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro budinčio globotojo ir globėjo (rūpintojo) veiklos finansavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1100 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO GLOBOS CENTRO, BUDINČIO GLOBOTOJO IR GLOBĖJO (RŪPINTOJO) VEIKLOS FINANSAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-1100 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO GLOBOS CENTRO, BUDINČIO GLOBOTOJO IR GLOBĖJO (RŪPINTOJO) VEIKLOS FINANSAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1100 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO GLOBOS CENTRO, BUDINČIO GLOBOTOJO IR GLOBĖJO (RŪPINTOJO) VEIKLOS FINANSAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
 1. Sprendimo projekto tikslas ir esmė. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021 m. birželio 11 d. priėmė įsakymą Nr. A1-440 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame numatyta budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) veikla, globos centro veiklos finansavimas ir globos centro veiklos kokybės priežiūra susijusi su budinčio globotojo bei globėjo (rūpintojo) veikla.

                      Šiuo sprendimu siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro, budinčio globotojo ir globėjo (rūpintojo) veiklos finansavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, nustatantį Globos centro, budinčio globotojo ir globėjo (rūpintojo) veiklos finansavimo tvarką.

 1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Savivaldybės biudžete 2022 metais numatyta 350,0 tūkst. Eur.

Budinčio globotojo veiklos išlaidos, pateiktos tvarkos apraše, susideda iš:

 • 1,25 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio atlyginimas mokamas globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu tais atvejais, kai globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko (vaiko laukimo laikotarpiu);
 • už vieno vaiko priežiūrą budinčiam globotojui mokamas 1,75 MMA dydžio atlygis, už kūdikio arba vieno vaiko su negalia priežiūrą – 2 MMA dydžio atlygis per mėnesį;
 • atlygis budinčiam globotojui didinamas po 0,5 MMA per mėnesį už kiekvieną kitą budinčiojo globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką, už kūdikio arba vieno vaiko su negalia priežiūrą – 0,75 MMA dydžio atlygis per mėnesį;
 • vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;
 • pagalbos pinigus už vaikų priežiūrą budinčio globotojo šeimoje:
 • už vieną vaiką – 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio per mėnesį;
 • už du vaikus – 6 BSI dydžio per mėnesį;
 • už tris vaikus – 9 BSI dydžio per mėnesį.
 • 3 BSI dydžio vienkartinė išmoka vaiko apgyvendinimo vietai įkurti skiriama budinčiam globotojui, faktiškai apgyvendinant vaiką (pagal apgyvendinimo aktą) budinčio globotojo šeimoje.
 • 8 BSI dydžio vienkartinė išmoka vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti skiriama globėjui kai vaikui nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).
 1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                      Pripažinti netekusiais galios:

 1. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-1012 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.
 2. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-1299 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-1012 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 3. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimą T-234 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-1012 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo 2.8., 2.9., 45.1., 51.1., 51.2. papunkčiais“.
 4. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr. T-503 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-1012 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Palevič Zdzislav - Už
 • Dudoit Lucija - Už
 • Gudač Natalja - Už
 • Suchocka Marija - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Daškevič Boleslav - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija -
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Vencius Stanislav - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Volochovič Zbignev - Už
 • Butkevičienė Jolanta - Už
 • Jurševičiene Danuta - Už
 • Narkun Marius - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Duchnevič Liliana - Už