Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1103 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Gžegož Jurgo
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1103 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PAKEITIMO
PR-1103 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Projekto tikslas – patvirtinti naujos sudėties Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą bei pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus, atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimus.

  1. Projekto esmė.

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nario kadencijos trukmė – dveji metai. Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba buvo sudaryta 2020 m. balandžio 30 d. Siūlomu projektu numatoma patvirtinti naujos sudėties Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą naujam kadencijos laikotarpiui.

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, įsigaliojusiai š. m. vasario 1 d., buvo pakeistos savivaldybių nevyriausybinių organizacijų pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimo ir kadencijos trukmės nuostatos („Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją dvejų metų kadencijai iš savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narių visų jos narių balsų dauguma slaptu balsavimu renka savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatuose nustatyta tvarka. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininku renkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas, o pirmininko pavaduotoju – savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas“). Siūlomu projektu numatoma pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 23 ir 26 punktus, atsižvelgiant į teisinio reguliavimo pokyčius:

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.