Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1088 Dėl VŠĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1088 DĖL VŠĮ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS VEIKLOS FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ GERINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
PR-1088 DĖL VŠĮ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS VEIKLOS FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ GERINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1088 DĖL VŠĮ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS VEIKLOS FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ GERINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai, esmė.

Sprendimo projektu siūloma patvirtinti VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių planą.

Kintant sveikatos priežiūros paslaugų poreikiui Šalčininkų rajono savivaldybėje ir siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - SAM) Sveikatos politikos nuostatas, atsižvelgiant į SAM siūlomiems pokyčiams Sveikatos priežiūros tinklo reformą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 straipsnio 11 dalimi  - jeigu viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ataskaitiniu laikotarpiu veiklos finansinių ir (ar) veiklos rezultatų rodiklių reikšmės nesiekia sveikatos apsaugos ministro patvirtintų siektinų reikšmių, VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės atvejų įstaiga 2021 metus baigė su neigiamu finansiniu rezultatu, steigėjas kartu su įstaigos vadovu privalo iki einamųjų metų birželio 15 dienos sudaryti įstaigos veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių planą, kuris turi būti įgyvendintas iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių planą tvirtina steigėjas. Įvertinus kas pateikta aukščiau teikiame VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių planą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių teisės aktų keisti nereikia.