Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1099 Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro nuostatų patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1099 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
PR-1099 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1099 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojančių norminių teisės aktų nuostatas, patvirtinti Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro nuostatus.

                             Sprendimo projekto esmė.

                             Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro nuostatai yra patvirtinti Savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 591. Pažymėtina, jog šie nuostatai nebeatitinka šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimų, dėl šios priežasties – keistini.

                             Turinys.

                             Teisės aktų nustatyta tvarka nuo 2014 metų visos socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos privalo įsigyti licencijas. Nauja redakcija buvo pakeistas Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11. d. įsakymu Nr. A1-566, kuris nustato socialinės globos paslaugų teikimo reikalavimus. Atsižvelgiant į šio aprašo penktame priede nustatytas normas bei biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnyje įstaigų nuostatams keliamus reikalavimus ir į tai, kad ši įstaiga  teikia dienos socialinės globos paslaugas vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems asmenims, turintiems sutrikusį intelektą bei kompleksinę negalią, yra keičiami šie nuostatai.

                             Priimant šį Savivaldybės tarybos sprendimą, įgyvendinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas (savivaldybės institucijų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus).

                             Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.