Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1092 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1092 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
PR-1092 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Šiuo sprendimu siūloma perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklai laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį jos šiuo metu nuostatuose numatytai veiklai vykdyti 206,91 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Plento g. 7, Šalčininkų m., (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8500-3000-5017, pažymėjimas plane – 1C2p, bendras pastato plotas – 1288,84 kv. m, patalpos pažymėtos plane – 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16).

  1. Projekto esmė.

Biudžetinė įstaiga Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklai kreipėsi su prašymu perduoti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį jos šiuo metu nuostatuose numatytai veiklai vykdyti 206,91 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Plento g. 7, Šalčininkų m.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-1330, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.