Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1097 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1097 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINEI
PR-1097 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINEI (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Šiuo sprendimu siūloma:

  1. Perduoti viešajai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį 20 metų jos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą – ligoninę Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų m. (pastato unikalus Nr. 8597-6001-5011, bendras pastato plotas – 6852,74 kv. m, įsigijimo vertė – 1 729 699,35 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 721 222,67 Eur).
  2. Pripažinti netekusia galios 2017 m. lapkričio 30 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. F4-17-18, kuriuos pagrindu buvo perduotas pagal panaudos sutartį šio sprendimo 1 punkte nurodytas turtas viešajai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei.
  3. Projekto esmė

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.