Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1098 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1098 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
PR-1098 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI (1 PRIEDAS)
PR-1098 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI (2 PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pagal priedą.

  1. Projekto esmė

Biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui ilgalaikis ir trumpalaikis turtas perduodamas įgyvendinus projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0001 ,,Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone“.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.