Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1096 Dėl Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1096 DĖL ŠALČININKŲ R. ČIUŽIAKAMPIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT JĄ PRIE ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS
PR-1096 DĖL ŠALČININKŲ R. ČIUŽIAKAMPIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT JĄ PRIE ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS (1 PRIEDAS)
PR-1096 DĖL ŠALČININKŲ R. ČIUŽIAKAMPIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT JĄ PRIE ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Savivaldybės tarybos sprendimu priimamas galutinis sprendimas reorganizuoti Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinę mokyklą prijungimo prie Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos būdu, patvirtinamas reorganizavimo sąlygų aprašas.

Sprendimo tikslas užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų vykdymą reorganizuojant Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinę mokyklą.

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T-860 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinę mokyklą“ pradėjo minėtos įstaigos reorganizavimo procedūras.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktas nurodo, kad savivaldybės biudžetinių įstaigų reorganizavimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.

  1. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 12 dalis nurodo, kad sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo priima ir kartu tvirtina biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygas įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalis nurodo, kad reorganizavimo sąlygose turi būti nurodyta:

1) kiekvienos reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šias biudžetines įstaigas;

2) reorganizavimo būdas, pasibaigiančios biudžetinės įstaigos, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos;

3) momentas, nuo kurio pasibaigiančios biudžetinės įstaigos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetiniai įstaigai;

4) po reorganizavimo veiksiančių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos.

  1. Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir kokių rezultatų laukiama.

Patvirtinus šį sprendimo projektą, prasidės biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos reorganizavimas, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos pagal numatytas sąlygas. Įvykus reorganizavimo procesui, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinė mokykla tampa Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos Čiužiakampio skyriumi (Mokyklos g. 2, Čiužiakampio k., Šalčininkų rajonas).

  1. Galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės: nenumatoma.