Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-05-31 Nr.34
KlausimasPR-1095 Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio-darželio reorganizavimo prijungiant prie Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1095 DĖL ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT PRIE ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-1095 DĖL ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT PRIE ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1095 DĖL ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT PRIE ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
 1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-828 buvo patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų, 2021–2025 metų tinklo pertvarkos bendrasis planas (toliau – Tinklo pertvarkos bendrasis planas), kuriame buvo atlikta ugdymo prieinamumo, kokybės užtikrinimo ir žmogiškųjų bei materialinių sąlygų analizė ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose-darželiuose. Patvirtintame Tinklo pertvarkos bendrajame plane numatyta reorganizuoti Dieveniškių lopšelį-darželį, prijungiant jį prie Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos. Šalčininkų rajono  savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 5 d. priėmė sprendimą Nr. T - 861 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelį-darželį“, todėl šiuo projektu tvirtinamos reorganizavimo sąlygos.
 2. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai. Šio sprendimo projekto esmė – tęsti biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio- darželio reorganizavimo procesą.

Sprendimo projekto tikslas – optimizuoti Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir tikslingai naudoti materialinius, finansinius ir specialistų išteklius.

Uždaviniai:

 1. Patvirtinti Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio-darželio reorganizavimo, prijungiant prie Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos centro sąlygų aprašą.
 2. Reorganizuoti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelį-darželį prijungimo prie Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos būdu.
 1. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami projekte aptarti klausimai. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio ir darbo kodekso, Vietos savivaldos, Švietimo ir Biudžetinių įstaigų įstatymų nustatyta tvarka. Po reorganizavimo kaip juridinis asmuo toliau tęsia veiklą Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija, Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelis-darželis tampa Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriumi.
 1. Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir kokių rezultatų laukiama. Patvirtinus šį sprendimo projektą, prasidės Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio-darželio  reorganizavimas, prijungiant jį prie Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos pagal numatytas sąlygas. Įvykus reorganizavimo procesui, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. vietoje 2 biudžetinių įstaigų veiks viena – Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija dviejuose pastatuose, buvusio Dieveniškių lopšelio-darželio pastate, kuris po reorganizacijos bus Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius, kaip ir iki šiol veiks dvi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės.
 2. Galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės: nenumatoma.

    Antikorupciniu požiūriu nevertinama.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Palevič Zdzislav - Už
 • Dudoit Lucija - Už
 • Gudač Natalja - Už
 • Suchocka Marija - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Daškevič Boleslav - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Vencius Stanislav - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Volochovič Zbignev - Už
 • Butkevičienė Jolanta - Už
 • Jurševičiene Danuta - Už
 • Narkun Marius - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Duchnevič Liliana - Už