Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1091 Dėl sporto projektų dalinio finansavimo iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1091 DĖL SPORTO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-1091 DĖL SPORTO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1091 DĖL SPORTO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Patvirtinti Sporto projektų dalinio finansavimo iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą

  1. Projekto esmė.

Vadovaujantis Sporto projektų dalinio finansavimo iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu, bus nustatyta Šalčininkų rajono sporto projektų dalinio finansavimo kriterijai ir prioritetai, paraiškų pateikimo, Projektų vertinimo ir finansavimo bei atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka.

Tvarkos aprašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6

straipsnio 29 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).