Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1113 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1113 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-203 ,,DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
PR-1113 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-203 ,,DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Teikiamu sprendimo projektu siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą (toliau – Sveikatos taryba).

  1. Projekto esmė.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 6 punktu, 69 straipsnio 1 dalimi.

Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba - tai savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie savivaldybės tarybos. Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą sudaro: 1/3 savivaldybės paskirtų asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų. Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos programa yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

Pagrindiniai Sveikatos tarybos uždaviniai - stiprinti visuomenės sveikatą ir užtikrinti bendruomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas savivaldybėje; koordinuoti visuomeninių organizacijų ir Savivaldybės institucijų bendradarbiavimą gerinant gyventojų sveikatą; nustatyti prioritetines Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos kryptis.

Sveikatos tarybos pirmininką skiria Savivaldybės taryba, o pirmininko pavaduotojas ir sekretorius bus renkamas Sveikatos tarybos narių per pirmąjį posėdį.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui įgyvendinti papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.