Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
Klausimas Dėl darbotvarkės patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Zdzislav Palevič
Aprašymas

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos  2022 m. gegužės 31 d. posėdžio

DARBOTVARKĖ

 

Eil. Nr.

 

Svarstomų klausimų turinys

Projekto rengėjas

Pranešėjas

         

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

 

Z.Palevič

2.

PR-1089

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo

V.Jelagina

V.Jelagina

3.

PR-1077

Dėl mobiliojo ryšio įrangos talpinimo sutarties atnaujinimo

J.Galin

J.Rybak

4.

PR-1078

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdymo, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J.Galin

J.Rybak

5.

PR-1079

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr.T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

J.Galin

J.Rybak

6.

PR-1081

Dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos patvirtinimo

D.Ašmankevičienė

J.Rybak

7.

PR-1083

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

G.Šamašova

J.Rybak

8.

PR-1082

Dėl turto perdavimo valstybės nuosavybėn

J.Galin

J.Rybak

9.

PR-1084

Dėl leidimo UAB ,,Tvarkyba“ atlikti pastato remontą bei įsigyti  transporto priemones

G.Šamašova

J.Rybak

10.

PR-1098

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

K.Ziminska

J.Rybak

11.

PR-1097

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei

K.Ziminska

J.Rybak

12.

PR-1108

Dėl buto pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn

G.Šamašova

J.Rybak

13.

PR-1092

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį

K.Ziminska

J.Rybak

14.

PR-1090

Dėl leidimo atlikti remonto darbus

K.Ziminska

J.Rybak

15.

PR-1093

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimo

I.Kočan

J.Rybak

16.

PR-1103

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų pakeitimo

G.Jurgo

G.Jurgo

17.

PR-1085

Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro uždarymo atostogų laikotarpiu

R.Sokolovič

R.Sokolovič

18.

PR-1099

Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro nuostatų patvirtinimo

R.Sokolovič

R.Sokolovič

19.

PR-1086

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

20.

PR-1087

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-522 ,,Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

21.

PR-1088

Dėl VŠĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

22.

PR-1100

Dėl Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro budinčio globotojo ir globėjo (rūpintojo) veiklos finansavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

L.Ozarovskaja

R.Sokolovič

23.

PR-1102

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

R.Sokolovič

24.

PR-1109

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-784 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

J.Uljanovič

J.Uljanovič

25.

PR-1094

Dėl Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos

H.Smykovska

R.Markevič

26.

PR-1095

Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio-darželio reorganizavimo prijungiant prie Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos

I.Aikovskaja

R.Markevič

27.

PR-1096

Dėl Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos

H.Smykovska

R.Markevič

28.

PR-1091

Dėl  sporto projektų dalinio finansavimo iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo

V.Kočan

R.Markevič

29.

PR-1106

Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

K.Dokurnevičienė

R.Markevič

30.

PR-1107

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metais nustatymo

K.Dokurnevičienė

R.Markevič

31.

PR-1105

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m.rugsėjo  27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo

K.Dokurnevičienė

R.Markevič

32.

PR-1111

Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

H.Danulevič

R.Markevič

33.

PR-1080

Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei

G.Kurilo

R.Monkevič

34.

PR-1101

Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams

V.Jereminovič

R.Monkevič

35.

PR-1104

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

J.Dovgialo

R.Monkevič

36.

PR-1110

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos dalinio pakeitimo ir papildymo

J.Zdanovič

Z.Monkevič

   

Papildomi klausimai

   
 37.  PR-1114  Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai  K.Ziminska  J.Rybak

Šalčininkų rajono savivaldybės meras                                                                                                                                                                                                                                     Zdzislav Palevič