Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1084 Dėl leidimo UAB ,,Tvarkyba“ atlikti pastato remontą bei įsigyti transporto priemones
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1084 DĖL LEIDIMO UAB "TVARKYBA" ATLIKTI PASTATO REMONTĄ BEI ĮSIGYTI TRANSPORTO PRIEMONES
PR-1084 DĖL LEIDIMO UAB "TVARKYBA" ATLIKTI PASTATO REMONTĄ BEI ĮSIGYTI TRANSPORTO PRIEMONES (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Leisti uždarajai akcinei bendrovei ,,Tvarkyba“ investuojant nuosavas lėšas:

  1. Atlikti Bendrovei nuosavybės teise priklausančio administracinio pastato Vilniaus g. 3A, Šalčininkų mst. paprastojo remonto darbus (pakeisti langus ir duris, apšiltinti sienas ir stogą). Numatomų darbų vertė neviršys 78500,00 eurų be PVM.
  2. Atlikti administracinio pastato Vilniaus g. 3A, Šalčininkų mst. patalpų (kabinetų) remonto darbus. Numatomų darbų vertė neviršys 31500,00 eurų be PVM.
  3. Įsigyti ratinį traktorių su įranga. Numatomo pirkimo vertė neviršys 57500,00 eurų be PVM.
  4. Įsigyti lengvąjį automobilį. Numatomo pirkimo vertė neviršys 19000,00 eurų be PVM.
  5. Įsigyti priekabą. Numatomo pirkimo vertė neviršys 11600,00 eurų be PVM.
  6. Projekto esmė

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgiant į uždarosios akcinės bendrovės ,,Tvarkyba“ įstatus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Tvarkyba“ valdybos 2022 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. 3 bei išnagrinėjus uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ prašymą.

                             Lėšų poreikis sprendimui vykdyti Savivaldybės lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančius norminius teisės aktus keisti nereikia.