Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1083 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1083 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
PR-1083 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1083 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-1083 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslai.

                      Šiuo sprendimu siūloma patvirtinti naują Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą ir pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. T-700 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“.

  1. Projekto esmė.

                      Remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktu, Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą kartą per metus.

                      Į teikiamus tvirtinti sąrašus įtraukti 2021 bei 2022 metais nupirkti socialiniai būstai, išbraukti parduoti savivaldybės būstai.

                      Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Lėšų sprendimo vykdymui nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                      Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. T-700 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“.