Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1081 Dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1081 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO T-372 "DĖL ŠALČININKAI+ FUNKCINĖS ZONOS PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO"
PR-1081 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO T-372 "DĖL ŠALČININKAI+ FUNKCINĖS ZONOS PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO" (1 PRIEDAS)
PR-1081 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO T-372 "DĖL ŠALČININKAI+ FUNKCINĖS ZONOS PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO" (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, 391 punktu,  Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai siūloma pstvirtinti patikslintą Šalčininkai + funkcinės zonos plėtros strategiją.

  1. Projekto esmė.

Strategija siekiama nustatyti Šalčininkų rajono savivaldybei svarbius, bendrus probleminius klausimus, paskatinti socialinius partnerius veikti drauge, kartu su bendruomenių atstovais ieškoti bendrų rajonui sprendimų, efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Svarbus aspektas yra tai, kad ši strategija nėra skirta savivaldybių atskiroms problemoms spręsti, jos tikslas – kurti pridėtinę vertę visam rajonui. Strategija yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Šalčininkų rajono savivaldybe. Numatoma, kad bandomųjų iniciatyvų projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas.

Patikslinimo esmė - patikslinti buvusią 1.2.2.1.veiklą „Merkio upės vandens turizmo atnaujinimas (trasos ženklinimas ir pakrančių sutvarkymas, vandens turizmo sustojimo vietų įrengimas, informacinės priemonės)“ nauja veikla „Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublikos, ledainės įrengimas prie Merkio upės vandens turizmo maršruto“ bei išbraukti 2.1.2.1. veiklos rodiklį „Ant autobusų įrengta dviračių laikiklių, 10 vnt.“

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Savivaldybė kofinansuos apie 7,5 proc.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams). Nėra.