Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1080 Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1080 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS MARAZŲ KAIMO GATVEI
PR-1080 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS MARAZŲ KAIMO GATVEI (1 PRIEDAS)
PR-1080 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS MARAZŲ KAIMO GATVEI (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

                             Šiame Tarybos sprendimo projekte siūloma, atsižvelgiant į Andrejaus Bazaralijevo prašymą suteikti gatvei pavadinimą bei valstybės įmonės Registrų centro 2022 m. kovo 28 d. raštą Nr. (7.26)sa-196, , suteikti Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei Žemutinė pavadinimą, nes žemės sklypas Nr. 4400-5762-9979 yra Pamarazių k. prie Žemutinės gatvės (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 10.4 punktas, kai gatvė sutampa su kitos gyvenamosios vietovies riba ir pastatai, jų kompleksai ar korpusai yra abiejose gatvės pusėse).

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės: Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keiutimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reaikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“

                              Apie numatomą ir priimtą savivaldybės Tarybos sprendimą „Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei“ po įregistravimo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje bus paskelbta Jašiūnų seniūnijos patalpose, Savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentose bei savivaldybės interneto svetainėje.