Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1079 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr.T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1079 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-491 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
PR-1079 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-491 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslas – pakeisti patvirtintą viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, įtraukiant į sąrašą naują nekilnojamojo turto objektą .
  2. Projekto esmė. Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi bei remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turgelių seniūnijos 2022 m. balandžio 14 d. raštą Nr. SRD-25 „Dėl Tabariškių vaikų darželio pastato“. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 3.2 papunktį Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, parduodamų viešame aukcione, sąrašą tvirtina Savivaldybės taryba. Siūloma pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. T-491 patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, papildant jį 20 punktu ir išdėstyti jį taip:

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalus Nr., kiti juos  identifikuojantys duomenys

Adresas

Likutinė vertė, Eur

(2022-05-31)

20.

Vaikų darželis. Unikalus pastato Nr. 4400-0699-2822, sienos – plytos, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1C1/p, statybos metai –1970, bendras plotas 330,20 kv. m. Inventorinis Nr. TMDC-10561.

Pavėsinė. Unikalus pastato Nr. 4400-0699-2963, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2I1/g, statybos metai –1970, užstatytas plotas 16,00 kv. m. Inventorinis Nr. TMDC-10561-1.

Pavėsinė. Unikalus pastato Nr. 4400-0699-3060, 1 aukšto, pažymėjimas plane 3I1/g, statybos metai –1970, užstatytas plotas 16,00 kv. m. Inventorinis Nr. TMDC-10561-2.

Mokyklos g. 5,

Tabariškių k.,

Turgelių sen.,

Šalčininkų r. sav.

1459,44

Siūlomas įtraukti į viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą nekilnojamasis turtas nenaudojamas.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Reikės lėšų nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymui.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

          Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.