Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1078 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdymo, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1078 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
PR-1078 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Perduoti savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijai ir Šalčininkų lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą. Jano Sniadeckio gimnazijai dviračių stovus, kiekis – 10 vnt.,  inventorinis Nr. DVIRAČTERTMOK, vieneto įsigijimo vertė – 206,76 Eur, bendra įsigijimo vertė  – 2067,60 Eur. Šalčininkų lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“ čiuožyklą, kiekis – 1 vnt.,  inventorinis Nr. CIUOZYKLA, vieneto įsigijimo vertė – 242,00 Eur, bendra įsigijimo vertė  – 242,00 Eur.

  1. Projekto esmė

Biudžetinė įstaigos Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ kreipėsi su prašymu perduoti joms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų  Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos ir Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ prašymus.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.