Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-05-31 Nr.34
Data 2022-05-31
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Posėdžio protokolas 2022-05-31-TP-34.pdf
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-1089 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo Vaclava Jelagina Įtrauktas
PR-1112 Dėl mobiliojo ryšio įrangos talpinimo sutarties atnaujinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1078 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdymo, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Josif Rybak Įtrauktas
PR-1079 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr.T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1081 Dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1083 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1082 Dėl turto perdavimo valstybės nuosavybėn Josif Rybak Įtrauktas
PR-1084 Dėl leidimo UAB ,,Tvarkyba“ atlikti pastato remontą bei įsigyti transporto priemones Josif Rybak Įtrauktas
PR-1098 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui Josif Rybak Įtrauktas
PR-1097 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei Josif Rybak Įtrauktas
PR-1108 Dėl buto pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Josif Rybak Įtrauktas
PR-1092 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-1090 Dėl leidimo atlikti remonto darbus Josif Rybak Įtrauktas
PR-1093 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1103 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų pakeitimo Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-1085 Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro uždarymo atostogų laikotarpiu Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1099 Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro nuostatų patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1113 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1087 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-522 ,,Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1088 Dėl VŠĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1100 Dėl Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro budinčio globotojo ir globėjo (rūpintojo) veiklos finansavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1102 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1115 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-784 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1094 Dėl Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos Regina Markevič Įtrauktas
PR-1095 Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio-darželio reorganizavimo prijungiant prie Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos Regina Markevič Įtrauktas
PR-1096 Dėl Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos Regina Markevič Įtrauktas
PR-1091 Dėl sporto projektų dalinio finansavimo iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1106 Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1107 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metais patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1105 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1111 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1080 Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei Josif Rybak Įtrauktas
PR-1101 Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1104 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1110 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos dalinio pakeitimo ir papildymo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1114 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Josif Rybak Įtrauktas
BALSAVIMO REZULTATAI Įtrauktas