Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Prevencinės programos

 

Šalčininkų rajono švietimo įstaigos kuria saugią aplinką, išgyvendina paplitusias patyčias ir smurtą, taikydamos veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.

Pateikiame 2021-2022 mokslo metais švietimo įstaigose įgyvendinamų prevencinių programų sąrašą.

  1. „Zipio draugai“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 5-7 metų vaikai, jų tėvai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai/pirmų klasių mokytojai).

Programą įgyvendina:

- Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija;

- Jašiūnų „Aušros“ gimnazija;

- Jašiūnų M. Balinskio gimnazija;

- Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazija;

- Šalčininkų specialioji mokykla.

  1. „Obuolio draugai“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 8-10 metų vaikai, jų tėvai, pradinių klasių mokytojai).

Programą įgyvendina:

- Jašiūnų „Aušros“ gimnazija;

- Kalesninkų L. Narbuto gimnazija;

- Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija.

  1. „Antras žingsnis“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 1-4 klasių mokiniai, jų mokytojai).

Programą įgyvendina:

- Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija;

- Jašiūnų M. Balinskio gimnazija;

- Čiužakampio pagrindinė mokykla.

  1. „Įveikiame kartu“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 8-11 metų vaikai, jų tėvai, pradinių klasių mokytojai).

Programą įgyvendina:

- Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija;

- Jašiūnų M. Balinskio gimnazija;

- Jašiūnų „Aušros“ gimnazija;

- Kalesninkų L. Narbuto gimnazija;

- Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazija.

  1. LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 5-8 klasių mokiniai, jų mokytojai, tėvai).

Programą įgyvendina:

- Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija;

- Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazija;

- Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija.

  1. LIONS QUEST „Laikas kartu“ (socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; tikslinė grupė: priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-4 klasių mokiniai).

Programą įgyvendina:

- Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazija;

- Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija.

  1. LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ (socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas; tikslinė grupė: 9-12 klasių mokiniai).

Programą įgyvendina:

- Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija;

- Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazija;

- Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija.

  1. OLWEUS patyčių prevencijos programa (patyčių prevencija; tikslinė grupė: dalyvauja visi mokyklos darbuotojai ir mokiniai.).

Programą įgyvendina:

- Eišiškių S. Rapolionio gimnazija;

- Dieveniškių „Ryto“ gimnazija (OPKUS);

- Jašiūnų pagrindinė mokykla (OPKUS).

  1. Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa (socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; tikslinė grupė: 8-18 metų mokiniai, jų mokytojai, mokyklos administracijos atstovai).

Programą įgyvendina:

- Kalesninkų L. Narbuto gimnazija

10. „Gyvai“ (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija; tikslinė grupė: 5-7 klasių mokiniai, jų mokytojai, tėvai).

Programą įgyvendina:

- Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija;

- Eišiškių S. Rapalionio gimnazija;

- Jašiūnų M. Balinskio gimnazija;

- Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazija;

- Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija;

- Jašiūnų pagrindinė mokykla;

- Šalčininkų specialioji mokykla.

  1. „Savu keliu“ (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija; tikslinė grupė: 2-12 klasių mokiniai, jų mokytojai ir tėvai).

Programą įgyvendina:

- Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija;

- Jašiūnų „Aušros“ gimnazija;

- Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija.

__________________