Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pagalba mokytojui

 

Lituanistai

1.

Teksto suvokimas. Petras Roizijus. Epitafijos karalienei Barborai (.doc)

2. Pamokų ciklas „M. K. Sarbievijaus lyrika“ – galimybė apmąstyti žmogaus ir pasaulio prieštaringumą“ (.doc)
3. Barokinės Lietuvos raidos ypatybės (.doc)
4. Baroko kultūra (.doc)
5. Pasirengimas 2013 m. rašiniui (.doc)
6. Teminis trumpalaikis planas ciklui modernizmas literatūroje ir kultūroje J. Savickis (9-10 pamokų) (.doc)
7. Kaukės motyvas Jurgio Savickio ir Witoldo Wojtkiewicziaus kūryboje (.pdf)
8. Vincas Krėvė „Skirgaila“. Grupinio darbo užduotys (.doc)
9. V. Krėvė-Mickevičius (.ppt)
10. Mokinių  poreikių ugdymo veiksmingumas ir vertinimas (.ppt)
11.

Literatūrinių ir samprotavimo rašinių kūrimas, analizavimas ir vertinimas (renesanso epocha mokinių rašiniuose) (.pdf)

12. V. Šekspyras.  Hamleto monologo ir 66 soneto lyginamoji analizė (.ppt)
13. Teksto logikos pagrindai. Pagrindiniai logikos dėsniai (.ppt)
14. Samprotavimas ir loginis argumentavimas. (.ppt)
15. Kalbų retorinė analizė (.ppt)
16. XX a. vidurio katastrofų literatūra: temos probleminei diskusijai
17. Kaip ruošiamės samprotavimo rašiniui?
18. Samprotavimo lentelė.
19. Samprotavimo rašinių pavyzdžiai.
20.  Pastraipų pavyzdžių analizė.
21.  Pastraipų pavyzdžių analizė. R. Granausko „Su peteliške ant lūpų“.
22. Maironio satyros
23. Literatūra kaip žmogaus, visuomenės ir tautos laisvės mokytoja
24. Asmeninės pažangos vertinimas pamokoje
25. Balų lentelė
26. V. Kudirka. Eilėraščių rinkinio „Laisvos valandos“ analizė
27. Henrikas Radauskas
28. Egzodo rašytojų kartos
29. Koks Lietuvos tradicinių asmens ir visuomenės vertybių likimas šiandien?
30. Kalbų valstybinių egzaminų kriterinis vertinimas (.ppt)
31. Lietuvių kalbos viktorina
32.  Lietuvių kalbos viktorina
33. Lietuvių kalbos viktorina
34. Užklasinio skaitymo aptarimo užduotys 
35.  Standartizuotas mokinių pasiekimų vertinimas: 2014 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatai
36.  Savarankiškam skaitymui pasirinkto kūrinio komentavimas
37.  Tarp egzotikos ir kasdienybės
38.  Kaip moku skaityti?
39.  Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika
40.  Privaloma visuotinė literatūra. 5 — 6 klasė
41.  Savarankiško skaitymo aptarimas. Kūrybinis darbas Knygos dėžutė
42.  Šiuolaikinė skaitymo samprata ir skaitymo gebėjimų ugdymo strategijos
43.  Užklasinio skaitymo aptarimo užduotys
44.  Lietuvių kalbos tobulinimas: rengimasis PUPP ir brandos egzaminui. Autorė  - Danutė Vysockienė
 45.  Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos kalbos kurso sudarymo principai. Autorė - Zita Nauckūnaitė.

11 klasė

1. Savarankiško darbo užduotys (.doc)
2. Savarankiškas darbas. (.doc)
3. Pasiruošimas  literatūriniam rašiniui (.doc)
4. Lietuvių literatūros savarankiškas darbas kaupiamajam balui (.doc)
5. Savarankiškas darbas. Veiksmažodžių vartojimas (.doc)
6. „Žodžių daryba“  žinių, gebėjimų ir įgūdžių patikrinimas (.doc)
7. Rašto darbas (.doc)
8. Skyrybos taisyklių apibendrinimas (.doc)
9. Pamokų ciklo, skirto  Salomėjos Nėries biografijos ir kūrybos faktams nagrinėti, veiklos lapas (.doc)
10. Savarankiškas darbas. "Penkių pastraipų" rašinys (.doc)
11. Lietuvių literatūros žinių patikrinimas (.doc)
12. Samprotavimo rašinys (.doc)
13. Baroko asmenybės (.ppt)
14. Barokas (.ppt)
15. Romantizmo krypties bruožų pakartojimas ir A. Baranausko biografija (.ppt)
16. A. Baranausko ,,Anykščių šilelio " I-osios  dalies analizė (.ppt)
17. Literatūros epochų kartojimas

10 klasė

1. Kirčiavimo pratybos (.doc)
2. Kirčiavimo užduotys (A, B variantai) (.doc)
3. Neasmaenuojamos formos (pratybos) (.doc)
4. Veiksmažodžių nuosakos (pratybos) (.doc)
5. Tiesioginės kalbos skyryba (pratybos) (.doc)
6. Veikiamosios rūšies esamojo laiko sangrąžiniai dalyviai (pratybos) (.doc)
7. K. Borutos romano „Baltaragio malūnas“ veikėjų charakteristikos
8. Impresionizmas. I. Šeinius. Kuprelis.
9. Antano Ramono gyvenimas ir kūryba (.ppt)

9 klasė

1. Įskaitos užduotys (.doc)
2. Literatūros žinių tikrinimas (.doc)
3. Baltaragio malūnas (klausimai) (.doc)
4. Kreipinio skyryba (.doc)
5. Linksniavimo pratimas (.doc)
6. Rašinių temos (.doc)
7. Sudėtingųjų rašybos atvejų įtvirtinimas
8. Ruošiamės rašyti interviu (.doc)

6 klasė

1.      Interviu                                                                                                                                                                                                         
2.      Daiktavardžių priesagos
 
 

 4 klasė

1. Lietuvių kalbos žinių, įgūdžių ir gebėjimų tikrinimo testas (.doc)
2. Lietuvių kalbos baigiamojo testo klaidų taisymas (kalbos vartojimo užduotys) (.doc)


Kaip įveikti standartizuotų testų slenkstį

Teksto suvokimas

Teksto kūrimas(Danutė Visockienė,Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos lietuvių valstybinės kalbos mokytoja ekspertė)

Šiuolaikinė teksto samprata ir skaitymo gebėjimų ugdymo strategijos

2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Paskaita apie teksto suvokimą

Smurto ir patyčių paplitimo tyrimas

Istorija
Dieveniškės. Miestelio istorija
Tarpukario verslininkai-broliai Jonas ir Juozas Vailokaičiai
Kelias į Lietuvos nepriklausomybę: Lietuvos Tarybos atsiradimas ir veikla.
Baltoios Vokės kūrimasis nuotraukose
Lietuva istorijos vingiuose
Lietuva nepriklausomybės kovų verpetuose 1918-1920 m.
Pastangos atkurti nepriklausomybę