Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Žemės sklypo žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui (Žališkių k.)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nuo 2009m. birželio 1 d. rengiamas žemės sklypo Žališkių k., Šalčininkų sen. Šalčininkų raj. sav. (kadastrinis Nr. 8540/0005:0489) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos formavimas.
Planavimo organizatorius- Ana Bondareva ir Vadimam Bondarev, gyv. Justiniškių g. 27-15 Vilniaus m.
Projekto rengėjas Individuali S. Bumblausko įmonė „ Matininkas“ .Vilniaus 33, Šalčininkai, tel :(8-380) 34282, 861678715, el paštas: ii. matininkas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 liepos 24 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. birželio 29 d. iki liepos 24 d.
Individualios S. Bumblausko įmonės „Matininkas „ patalpose adresu: Vilniaus g. 33, II aukštas, Šalčininkai.