Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Žemės sklypo žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui (Pabarės km.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nuo 2008 m. gruodžio 19 d. rengiamas žemės sklypo Pabarės k., Šalčininkų sen. Šalčininkų raj. sav. (kadastrinis Nr. 8525/0003:341) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos formavimas.
Planavimo organizatorius- Teresa Tėvėl gyv. Pabarės kaime, Pabarės seniūnijoje, Šalčininkų rajone.
Projekto rengėjas Individuali S. Bumblausko įmonė „ Matininkas“ .Rinktinės 55-18, Vilnius, tel :(8-5) 2470382, 861678716, el paštas: iį. matininkas@konsolidacija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 08 10 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. liepos 10 d. iki rugpjūčio 10 d.
Individualios S. Bumblausko įmonės „Matininkas“ patalpose adresu: Rinktinės g. 55-18, Vilnius.