Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vyksta konkursas NVO projektams finansuoti

 1. Projektų paraiškų pateikimo terminas:

Paraiškų pateikimo pradžia – 2022 m. kovo 3 d. 08:00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga – 2022 m. kovo 31 d. 12:00 val.

 1. Projektų paraiškų pateikimo būdas:

1) adresu Vilniaus g. 49, Šalčininkai (savivaldybės administracijos 101 kab.), įteikiant arba išsiunčiant registruotu paštu;

2) el. paštu priimamasis@salcinininkai.lt, atsiunčiant elektroniniu parašu pasirašytą arba nuskenuotą paraišką.

 1. Konsultacijas teikiantis asmuo:

Justyna Balion-Voitonis, Šalčininkų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė, tel. 8 380 57 006, el. p. justyna.balion@salcininkai.lt. Konsultacijos teikiamos nuo š. m. kovo 4 d. iki š. m. kovo 31 d. imtinai, darbo dienomis darbo valandomis (pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadienį nuo 8:00 val. iki 15:45 val.).

 1. Paraiškos forma ir finansavimo sąlygos:

PARAIŠKOS FORMA

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS DEKLARACIJA

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATAI

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS 

 1. Finansuotinos NVO veiklos:
  • NVO registravimas;
  • nevyriausybinių organizacijų veiklos ir bendradarbiavimo skatinimas;
  • gyventojų užimtumo, laisvalaikio ir poilsio organizavimas;
  • renginių organizavimas;
  • vaikų ir jaunimo meninės ir kultūrinės iniciatyvos;
  • edukaciniai ir mokomieji užsiėmimai;
  • sveikos gyvensenos ugdymas;
  • neįgalių, pagyvenusių žmonių integracija į rajono kultūrinį gyvenimą;
  • aplinkosaugos problemų sprendimas;
  • vietos tradicijų puoselėjimas ir plėtra;
  • dalyvavimas tarptautiniuose ar respublikiniuose renginiuose.
 1. Pateikiami dokumentai:

1) NVO projekto paraiška;

2) dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, kopija;

3) pareiškėjo veiklos nuostatai;

4) užpildyta nevyriausybinės organizacijos deklaracija;

5) papildomą finansavimo šaltinį pagrindžiantys dokumentai;

6) kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, kopijos.

 1. Konkursui numatyta skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma:

Šiuo konkursu numatoma paskirstyti iki 17 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

 1. Kita informacija:

Nuo 2020 m. kovo 1 d. įsigaliojo nauja Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo redakcija, kurioje buvo patikslinta NVO sąvoka:

Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo (Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.), kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus.

Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi:

1) juridiniai asmenys, kurių daugiau negu 1/3 dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis;

2) juridiniai asmenys, kurių dalyviai – juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, turi daugiau negu 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime;

3) politinės partijos;

4) profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;

5) organizacijos, kuriose narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;

6) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, kiti nekilnojamojo turto bendro valdymo tikslais įsteigti juridiniai asmenys;

7) šeimynos;

8) nuolatinės arbitražo institucijos.