Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią

Objekto pavadinimas: „Poilsio paskirties pastato - Poilsio namo, Vitoldo Stanevičiaus g. 21 A, Didžiųjų Zubiškių k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav., statybos projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Šalčininkų r. sav., Kalesninkų sen., Didžiųjų Zubiškių k., Vitoldo Stanevičiaus g. 21 A, žemės sklypo kad. Nr. 8523/0004:92.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Poilsio paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Zita Bacevičienė, el. p.: zita.arch@gmail.com, tel. 8 68660616.

Statytojo (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S.J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Su parengtais pasiūlymais galimą susipažinti iki 2021-11-03 Šalčininkų r. sav., Kalesninkų sen., Kalesninkų k., Parko g. 20, tel. 868645886, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., iš anksto susitarus.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2021-11-203, el. p. zita.arch@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks 2021 m. lapkričio 25 d. 15.00 val., Šalčininkų r., Kalesninkų sen., Kalesninkų k., Parko g. 20

Karantino metų veiks elektroninė prieiga ZOOM.

ZOOM nuoroda: 

https://us05web.zoom.us/j/85223534032?pwd=OW5nT2pkSVU0cjUzRjVXN0xHUm1rdz09

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VIZUALIZACIJA