Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarnauk Tėvynei - rinkis būtinuosius karinius mokymus ir tapk profesinės karo tarnybos kariu!

Nuo 2009 m. lapkričio 16 d. Lietuvos kariuomenėje organizuojami būtinieji kariniai mokymai.
Būtinieji kariniai mokymai - tai galimybė karo prievolininkams įgyti pagrindinį karinį pasirengimą ir siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje.

Kas gali dalyvauti mokymuose?
Į būtinuosius karinius mokymus savo noru šaukiami 18-35 metų amžiaus karo prievolininkai, neatlikę privalomosios pradinės karo tarnybos ar kitais būdais neįgiję pagrindinio karinio pasirengimo.

Kur vyksta ir kiek laiko trunka būtinieji kariniai mokymai?
Būtinieji kariniai mokymai organizuojami LDK Jonušo Radvilos mokomajame pulke ir trunka nuo 9 iki 13 savaičių. Po 9 savaičių mokymų karo prievolininkai laikomi atlikusiais privalomąją pradinę karo tarnybą ir įrašomi į kariuomenės mobilizacinį rezervą. Karo prievolininkai, būtinuosiuose kariniuose mokymuose sėkmingai ištarnavę 13 savaičių, laikomi atlikusiais privalomąją pradinę karo tarnybą ir jiems sudaromos sąlygos pasirašyti profesinės karo tarnybos sutartis.

Kokios socialinės garantijos taikomos būtinųjų karinių mokymų kariams?
Mokymų metu kariai įgyja privalomosios pradinės karo tarnybos statusą, yra visiškai valstybės išlaikomi (maitinimas, gyvenamoji vieta, apranga, socialinis ir gyvybės draudimai), mokama piniginė išmoka buitinėms išlaidoms, šeimos nariai turi teisę į kitas numatytas lengvatas (šildymo, darželio mokesčių ir pan.).

Kaip organizuojama tarnyba baigus būtinuosius karinius mokymus ir pasirašius profesinės karo tarnybos sutartį?
Po būtinųjų karinių mokymų pasirašius profesinės karo tarnybos sutartį, karys iš Mokomojo pulko vyksta į nuolatinės tarnybos vietą koviniame dalinyje, kur jam skiriamas 3 mėn. bandomasis laikotarpis. Šiuo laikotarpiu karys gauna tas pačias socialines garantijas kaip ir būtinuosiuose kariniuose mokymuose, tik vietoje piniginės išmokos buitinėms išlaidoms - pusę profesinės karo tarnybos kario atlyginimo, o pasibaigus bandomajam laikotarpiui jam pradedamos mokėti piniginės maitinimo ir būsto išlaikymo kompensacijos. Antraisiais tarnybos metais mokamas atlyginimas pagal karinį laipsnį.

Kur kreiptis?
Jeigu susidomėjote būtinaisiais kariniais mokymais ir profesine karo tarnyba Lietuvos kariuomenėje, prašome asmeniškai kreiptis į Karo prievolės administravimo tarnybos prie KAM teritorinį Šalčininkų skyrių adresų Vilniaus g. 49-106, Šalčininkų m., tl. nr. 8 (380) 52265 arba apsilankyti www.karys.lt ir užpildyti kandidato anketą. Galite teirautis paskambinę nemokamu telefonu 8 800 12340.

Šalčininkų Karo prievolės specialistė  Danutė Tomaševskienė