Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Skelbiamas vaikų vasaros poilsio projektų finansavimo konkursas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius skelbia vaikų vasaros poilsio projektų konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Vaikų vasaros poilsio projektų finansavimo ir organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-1007.

Paraiškas Projektams finansuoti gali teikti Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, kurių buveinė įregistruota Šalčininkų rajono savivaldybėje ir kurių nuostatuose (įstatuose) nurodyta, kad įstaiga gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą.

Vienas Projekto teikėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos teikiamos iki 2022 m. balandžio 25 d. 17.00 val.

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!

Dėl papildomos informacijos ar konsultacijos kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Haliną Smykovską, te. (8 380) 30180 arba el. p. halina.smykovska@salcininkai.lt

Vaikų vasaros poilsio projektų finansavimo ir organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Vaikų vasaros poilsio organizavimo projekto finansavimo paraiška