Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Skelbiamas Jaunimo projektų konkursas 2022 m.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos ir neformalios jaunimo grupės, respublikinių jaunimo organizacijų padaliniai, veikiantys Šalčininkų rajono teritorijoje, su jaunimu dirbančios organizacijos, vykdančios darbą ir atvirąjį darbą su jaunimu kviečiamos teikti jaunimo projektų paraiškas finansavimui iš Jaunimo programos gauti.

2022 metų konkurso prioritetai:

 • mažinti jaunimo socialinę atskirtį (jaunų bedarbių, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo);
 • skatinti jaunimo savanorišką veiklą;
 • plėtoti atvirąjį darbą su jaunimu;
 • plėtoti mobilųjį darbą su jaunimu.

Jaunimo programos lėšos yra skiriamos pagal šias kryptis:

 • jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimo projektams (konferencijos, seminarai, akcijos, mokymai, susitikimai jaunimo situacijai aptarti, problemoms išspręsti ir t.t.) remti;
 • jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimo projektams, naudingiems bendruomenėms, remti;
 • jaunimo informacinės ir konsultacinės veiklos plėtojimo projektams;
 • projektams, skatinantiems ir plėtojantiems jaunimo, jaunimo organizacijų, savivaldos ir kitų įstaigų partnerystę bei bendradarbiavimą savivaldybės, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje;
 • projektams, kuriais siekiama mažinti jaunų žmonių socialinę atskirtį ir jiems padėti (neįgaliems, socialiai remtiniems, nestudijuojantiems, nedirbantiems pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintiems kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantiems neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantiems darbo jauniems žmonėms);
 • atvirosioms jaunimo erdvėms steigti ir atvirąjį darbą su jaunimu vykdyti;
 • nevalstybinių jaunimo organizacijų ir/ar jų asociacijų įregistravimo, registracijos duomenų keitimo išlaidoms kompensuoti;
 • mobilųjį darbą su jaunimu Šalčininkų rajone vykdyti.

Paraiškų teikimo terminas: nuo š. m. sausio 7 d. iki š. m. vasario 10 d. 12.00 val.

Jaunimo projektų rėmimą iš Jaunimo programos lėšų reglamentuoja Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-649 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo programos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo programos nuostatai.

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO PROJEKTŲ 2022 M. KONKURSO NUOSTATAI

JAUNIMO PROJEKTŲ KONKURSO PARAIŠKA (organizacijoms)

JAUNIMO PROJEKTŲ KONKURSO PARAIŠKA (neformalioms jaunimo grupėms)