Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Skelbiamas 2022 m. sveikatos projektų konkursas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbia 2022 m. Sveikatos programos projektų, finansuojamų iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, konkursą.

Paraiškas dalyvauti Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės įgyvendinimo konkurse gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Pažymime, kad teikiamų programos projektų sveikatinimo priemonės turi būti skirtos Savivaldybės gyventojams.

Iš specialiosios programos lėšų finansuojama ir remiama:

  1. visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas;

1.1. burnos higiena ir sveikata;

1.2. sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;

1.3. fizinio aktyvumo skatinimas

1.4. lytinė sveikata;

1.5. psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

1.6. sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bei kt.);

  1. užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė
  2. neinfekcinių ligų profilaktika;
  3. nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo);

Atkreipiame dėmesį, kad sveikatos projektai privalo būti rengiami remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo aprašu, kuris patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-837 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Paraiškos vienas egzempliorius turi būti pateikiamas savivaldybės administracijos 117 kab. arba siunčiamas registruotu laišku adresu: Vilniaus g. 49 g., Šalčininkai (ant voko turi būti žyma „Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa“ savivaldybės gydytojui) iki  2022 m. gegužės 24 d.. Paraiškos variantas Microsoft Word formatu siunčiamas el. paštu jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt.

Daugiau informacijos  el. p. jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt , mob. +370 61523407; +370 380 20129

TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKA