Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Siūlomas darbas pradinių klasių mokytojui

1.Mokyklos pavadinimas: Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinė mokykla

  1. Pareigybės pavadinimas: pradinių klasių mokytojas, dėstymo kalba – rusų
  2. Darbo krūvis – 6 val., dalykas - gimtoji kalba(rusų) Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis 5. Kvalifikaciniai reikalavimai:
  3. Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
  4. Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;
  5. Puikiai mokėti rusų kalba;
  6. Gerai mokėti lietuvių kalba, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimu;
  7. Puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus ugdytiniais, mokiniais, mokinių tėvais ar globėjais;
  8. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas;

10. Gebėti kaupti , apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti;

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;  gyvenimo aprašymą;  pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;  pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;  atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 7. Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2021-08-24 d. 8. Dokumentų pateikimo adresas: M. Balinskio g. 16, Jašiūnų mstl., LT-17249, Šalčininkų r.,

II aukštas, mokyklos administracija. 9. Telefonas pasiteiravimui: 8 380 35 128. 10. El. pašto adresas: jasiunu11@gmail.com PASTABA. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.