Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šildymo sezono pabaiga

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 7 d. įsakymu . Nr.DVĮ-543 nustatyta šildymo sezono pabaiga.
Šildymo sezonas Šalčininkų rajono teritorijoje baigiasi š. m. balandžio 8 d.
Šilumos vartotojai, kurie už šilumą atsiskaito pagal šilumos apskaitos prietaisus, išskyrus švietimo bei gydymo įstaigas, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, apie tai pranešę šilumos tiekėjui nustatyta tvarka.
Butų ir kitų patalpų daugiabučiuose namuose savininkai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, jeigu to reikalauja daugiau kaip puse to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.
Daugiau informacijos Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriuje, tel. (8-380) 30179