Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šaukiamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba posėdžiaus kovo 31 d., pradžia 10.00 val.

Tiesioginę transliaciją galite žiūrėti savivaldybės YouTube kanale

Sprendimų projektai skelbiami čia.

PRELIMINARI DARBOTVARKĖ:

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-1032

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

3.

PR-1014

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

4.

PR-1012

Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo  žemės sklype unikalus Nr. 4400-2243-0024, Nr. 4400-2243-0524  Šalčininkų r. sav. Šalčininkų sen. Didžiųjų Baušių k. specialiojo plano rengimo

5.

PR-1013

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

6.

PR-1016

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms

7.

PR-1017

Dėl nuomos mokesčio sumažinimo

8.

PR-1018

Dėl buto pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn

9.

 

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį

10.

PR-1019

Dėl savivaldybės turto perdavimo

11.

 

Dėl leidimo atlikti remonto darbus

12.

PR-1033

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo

13.

PR-1020

Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jasiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei

14.

PR-1015

Dėl Šalčininkų rajono Dainavos seniūnijos Pajuodupio kaimo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

15.

PR-1031

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

16.

 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kelių (gatvių) 2022-2024 m. prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo

17.

PR-1029

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-498 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusio galios 

18.

PR-1028

Dėl įgaliojimų Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo

19.

PR-1030

Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

20.

 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-601 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

21.

PR-1021

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo

22.

PR-1022

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo

23.

PR-1023

Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro nuomojamų techninės pagalbos priemonių įkainių nustatymo

24.

PR-1024

Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų  socialinių paslaugų kainų nustatymo

25.

PR-1025

Dėl socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo

26.

PR-1026

Dėl Šalčininkų  rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-594 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

27.

PR-1027

Dėl nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos  Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams,  išlaidų finansavimo dydžio nustatymo

28.

 

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo papildymo