Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šaukiamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba posėdžiaus lapkričio 30 d., pradžia 10.00 val.

Sprendimų projektai skelbiami čia.

Tiesioginę transliaciją galite žiūrėti savivaldybės YouTube kanale

PRELIMINARI DARBOTVARKĖ:

Eil.Nr.

Projekto Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-913

Dėl ilgalaikio materialiojo  turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

3.

PR-916

Dėl buto pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn

4.

PR-917

Dėl leidimo atlikti remonto darbus

5.

PR-919

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centrui

6.

PR-920

Dėl gyvenamojo namo dalies pardavimo

7.

PR-921

Dėl parduodamų Šalčininkų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo  patvirtinimo

8.

PR-924

Dėl savivaldybės turto perdavimo

9.

PR-927

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis

10.

PR-925

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

11.

PR-926

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-79 ,,Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai" pakeitimo bei savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

12.

PR-929

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms

13.

PR-931

Dėl savivaldybės turto pardavimo

14.

PR-932

PR-914

Dėl lėšų skyrimo iš Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos

15.

PR-915

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo

16.

PR-918

Dėl  patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi, apskaitos sąrašo patvirtinimo

17.

PR-922

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-373 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

18.

PR-930

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2021 metais priemonių patvirtinimo

19.

PR-928

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

20.

PR-923

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-689 „Dėl 2021-2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės ugdymo įstaigose patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

   

Papildomi klausimai