Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Santuokų registravimas nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 13 d. įsigalioja LRV nutarimo „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau - Nutarimas) pakeitimai, susiję su veiklomis, kurios galimos tik turint galimybių pasą. Vadovaujantis Nutarimo 3(1). 16 papunkčiu, galimybių paso nebūtų reikalaujama valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamoms paslaugoms, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu. Kadangi santuokos sudarymas nuotoliniu būdu neįmanomas, ši paslauga ir toliau turėtų būti teikiama nereikalaujant galimybių paso. 

Tam, kad būtų įregistruota santuoka, pakanka sutuoktinių ir liudytojų (prireikus - vertėjo) dalyvavimo. Tuo tarpu lydintieji ar sveikinantys asmenys nėra paslaugos gavėjais. Atsižvelgdami į tai, taip pat į Nutarimo nuostatas, susijusias su ribojimų netaikymu tais atvejais, kai patalpose susirenka tik galimybių pasus turintys asmenys, rekomenduojame leisti lydintiesiems ir sveikinantiems asmenims dalyvauti santuokos registravimo ceremonijoje tik tais atvejais, kai visi ceremonijos dalyviai (įskaitant ir sutuoktinius) atitinka Nutarimo 3.1.1.1- 3.1.1.4 papunkčiuose nustatytus kriterijus. Priešingu atveju rekomenduojame apsiriboti paslaugos teikimu dalyvaujant tik asmenims, be kurių santuokos registravimo ceremonija nebūtų įmanoma, t. y. sutuoktiniams, liudytojams, prireikus - vertėjui.

Kartu informuojame, kad rengiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimai, pagal kuriuos tais atvejais, kai paslaugų veiklos vykdymo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, kaukių dėvėjimas būtų rekomendacinio pobūdžio. Apie šio sprendimo pakeitimus informuosime atskiru laišku.

Galimybių paso neturėtų būti reikalaujama ir teikiant kitas civilinės būklės aktų registravimo paslaugas, kai dėl jų specifikos tokių paslaugų civilinės metrikacijos įstaiga negalėtų suteikti nuotoliniu būdu (pvz., kai reikalingas vaiko sutikimas).

Santuokų registravimas nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. 

 

Civilinės metrikacijos įstaigos patalpose 

„Išvažiuojamosios“ santuokos uždarose vietose 

„Išvažiuojamosios“ santuokos atvirose vietose 

Reikalavimai sutuoktiniams ir liudytojams, vertėjui 

·         Galimybių pasas neprivalomas 

·         Kaukės privalomos 

         X* 

·         Galimybių pasas neprivalomas 

·         Kaukės neprivalomos 

Reikalavimai civilinės metrikacijos įstaigų darbuotojams 

·         Testavimas privalomas 

·         Kaukės privalomos 

·         Testavimas privalomas 

·         Kaukės privalomos 

·         Testavimas privalomas 

·         Kaukės neprivalomos 

*Pastaba: reikalavimai dėl galimybių paso ir kaukių dėvėjimo priklauso nuo santuokos ceremonijos organizavimo vietos; už reikalavimų užtikrinimą atsakingas organizatorius.