Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2021 m. stebėsenos ataskaita

Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė kviečia Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojus susipažinti su parengta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2021 m. ataskaita.

2021 m. buvo tęsiami jau pradėti ir pradedami įgyvendinti nauji projektai, kurių finansavimo ir įgyvendinimo sutartys buvo pasirašytos iki 2020 m. pabaigos. Iš viso Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijoje įgyvendinama 16 projektų, kurių vertė daugiau negu 300 000 Eur.

Su parengta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2021 m. stebėsenos ataskaita galima susipažinti čia.

Taip pat jos galima užklausti Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės el. p. salcininkumiestovvg@gmail.com.

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.