Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija siūlo darbą specialiajam pedagogui, fizikos ir chemijos mokytojams

Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija (mokomoji kalba – lenkų) skelbia atranką specialiojo pedagogo, fizikos, chemijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 2. pedagogo kvalifikacija,
 3. specialiojo pedagogo kvalifikacija
 4. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais, mokinių tėvais ar globėjais;
 5. gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
 6. gebėti kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai:

Darbo patirtis,  kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas sistemingai vertinti, fiksuoti mokinių daromą pažangą ir pasiekimus, gebėjimas dirbti komandoje, organizuoti darbą, pozityvus mąstymas.

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, priimami dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis) ir privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą; 

 1. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 2. atrankai pretendentai taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Mokyklos g. 22, Šalčininkai, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos raštinėje, telefonas pasiteiravimui (8 380) 51 227.

Taip pat siunčiant registruotu laišku adresu Mokyklos g. 22, LT-17115, Šalčininkai, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija arba elektroniniu paštu: sjsg@etanetas.lt (gyvenimo aprašymą siųsti su nuoroda „Specialusis pedagogas“, „Fizikos mokytojas“, „Chemijos mokytojas“).

Dokumentai priimami nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, iki 2022 m. liepos 22  d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. 

 1. FIZIKOS MOKYTOJAS (-A)

Pareigybės pavadinimas –  fizikos mokytojas (-a).

Darbo krūvis - 15 kontaktinių valandų.

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo užmokestis - priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Atlyginimas vyr. mokytojas  - 840,00 Eur. (Brutto)

Darbo sutarties rūšis –  neterminuota.

 1. SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Pareigybės pavadinimas –  specialusis pedagogas.

Darbo krūvis – 1,0 etatas,  (neterminuota darbo sutartis).

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo užmokestis - priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Darbo stažas nuo 5 iki 10 metu, atlyginimas priskaičiuotas - 1450,00 Eur (Brutto)

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdis

Spec. pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius; teikia specialiąją pagalbą mokiniui ar mokinių grupei; Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais.

 1. CHEMIJOS MOKYTOJAS (-A)

Pareigybės pavadinimas –  chemijos mokytojas (-a).

Darbo krūvis - 24 kontaktinės valandos, 1,0 etatas.

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo užmokestis - priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Atlyginimas vyr. mokytojas  - 1690,00 Eur. (Brutto)

Darbo sutarties rūšis –  neterminuota