Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Projektų konkursas

Skelbiamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2010 metais finansuojamų projektų konkursas

Jaunimo reikalų Departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, administruojantis Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondą (toliau – Fondas) Lietuvoje, skelbia Fondo lėšomis 2010 metais finansuojamų projektų konkursą.

Konkursas skirtas:
1. jaunimo mainams ir projektams (mokymai, seminarai), kuriais jaunimo politiką įgyvendinančios ir su jaunimu dirbančios organizacijos skatinamos keistis gerąja patirtimi ir ją skleisti (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr. 1);
2. kitiems projektams (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr. 2):
2.1. projektai, kuriuos rengia ir įgyvendina organizacijos, skatinančios Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainus ir kitas iniciatyvas;
2.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo renginiai, susitikimai ir kitos iniciatyvos;
2.3. informaciniai projektai, kuriais siekiama skatinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo kultūrinį bendradarbiavimą, pakantumą, geresnį tarpusavio supratimą ir pažinimą;
2.4. publikacijos, kuriomis siekiama suartinti lietuvių ir lenkų tautas.
 
Konkurse gali dalyvauti jaunimo ar su jaunimu dirbančios bei registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka švietimo, viešosios įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos.
 
Projekto dalyviai turi būti 13 – 30 metų amžiaus.
Projektai grindžiami pagrindiniais proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvavimo principais bei lyčių pusiausvyra, jei tai įmanoma.
 
Skelbiami šie konkurso prioritetai:
1. tarpkultūrinio ir tarpetninio dialogo skatinimas;
2. mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimas;
3. teigiamo požiūrio į kultūrinį bendradarbiavimą, bendrą istorinį paveldą, o ypač į Žalgirio mūšio sukaktį, sklaida;
4. gerosios patirties, skatinančios jaunimo darbinį užimtumą ir verslumą, sklaida.
 
Būtina pateikti keturis paraiškos egzempliorius. Paraiška turi būti tvarkinga, susegta, puslapiai sunumeruoti.
 
Daugiau informacijos rasite Konkurso nuostatuose. Paraiškos formą galite pildyti arba lietuvių kalba (formatas 1, formatas2), arba anglų kalba (formatas 1, formatas 2).
 
Paraiškų laukiame iki 2009 m. gruodžio 18 dienos 16.30 val. Paštu galima išsiųsti iki š. m. gruodžio 14 d.
Elektroninis paraiškos variantas turi būti atsiųstas el. paštu adresu k.dambrauskaite@jrd.lt iki 2009 m. gruodžio 18 d.
 
Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės tel. (8 5) 2461 676, Kristina Dambrauskaitė, el. p. k.dambrauskaite@jrd.lt

Irina Lovkelienė