Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Parengtas detalusis planas (Gojaus k.)

Parengtas 0,3903 ha sklypo (kad.Nr.8520/0008:811) Gojaus km., Jašiūnų sen., Šalčininkų rajone detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis nr.GS (7.83)-355 sudaryta 2008 m. rugpjūčio mėn. 12d. tarp Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir Zojos Ivanovos bei Nadeždos Vovk.
Planavimo tikslas –žemės sklypo padalinimas į du sklypus, nekeičiant naudojimo būdo; teritorijos tvarkymo režimo, statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Zoja Ivanova ir Nadežda Vovk, Ąžuolų g.6, Jašiūnų mstl., Šalčininkų rajonas.
Plano rengėjas – S.Leinarto privati firma „Barbakanas“, Dunojaus g.14, Vilnius.
Informaciją teikia: projekto vadovas Saulius Leinartas tel. (8-5) 2620293, 8687 19500 ir planavimo organizatoriai tel. 8614 19021.
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijoje (Saulėtoji g.7, LT-17248, Šalčininkų raj.) nuo š.m. balandžio mėn.20 d. iki š.m. gegužės mėn. 20 d. Viešas svarstymas įvyks seniūnijoje š.m. gegužės mėn.20 d. 10 val.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami plano rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo dienos raštu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybiniam priežiūros departamentui (Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos.