Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Parduodamas nekilnojamasis turtas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbia Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, kodas 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116, Šalčininkai, skelbia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu. Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas:

 1. Šokių salė ir jai priskirtas 0,0971 ha žemės sklypas Šalčininkų r. sav., Poškonių sen., Poškonių k., Centrinė g.19.
 2. Administracinis pastatas ir jam priskirtas 0,4267 ha žemės sklypas Turgelių sen., Tabariškių k., Mokyklos g. 9.
 3. Mokyklos pastatas su katiline Dieveniškių sen., Vaišutkiemio k. 20A.
 4. Mokyklos pastatas su katiline, sandėliu ir lauko tualetu, Dieveniškių sen., Vaišutkiemio k. 20B.
 5. Butas Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., Jašiūnų mstl., Grybų g. 2-5.
 6. Kino teatro pastatas su katilinės pastatu ir jiems priskirtas žemės sklypas Šalčininkų r. sav., Eišiškių sen., Eišiškių mst., Kaštonų g. 5.

 Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys, aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikdami nurodytus dokumentus ir informaciją, turi pateikti ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą bei garantinio įnašo sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kvitą).

Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

 1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas / vardas, pavardė, buveinė / gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas); (prašymo forma)
 2. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 7. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys turi pateikti:

 1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas / vardas, pavardė, buveinė / gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);
 2. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 3. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Galiną Šamašovą, tel. (8 380) 30 196, el. p. galina.samasova@salcininkai.lt arba vyr. specialistę Jolantą Galin, tel. (8 380) 20 133, el. p. jolanta.galin@salcininkai.lt

AUKCIONO SĄLYGOS

PRAŠYMO FORMA