Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-05-17 nuotolinis posėdis

2022 m. gegužės 17 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Alytaus tvirtovės I-ojo forto fragmentų (u. k. 30526), Alytaus miesto sav., Alytaus m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:Statusas (objekto u. k. 30526) – valstybės saugomas.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, literatūra, fotofiksacija, kuriuo siūloma patikslinti Alytaus tvirtovės I-ojo forto fragmentų (u. k. 30526) ir kompleksinių dalių – Pirmosios forto dalies (u. k. 30527) ir Antrosios forto dalies (u. k. 30528) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.


2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Barklainių dvaro sodybos (u. k. 415), Pasvalio rajono sav., Krinčino sen., Barklainių k. 6, 13, 14, 14A, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:Statusas (objekto u. k. 415) – registrinis.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, istorinės-meninės raidos tyrimais, kuriuo siūloma patikslinti Barklainių dvaro sodybos (u. k. 415) duomenis Kultūros vertybių registre, suteikiant apsaugą kompleksinėms dalims – rūmams (45450), oficinai (45451), pirmam ūkiniam pastatui (45452), antram ūkiniam pastatui (45453), svirnui (45454), pieninei (45455), rūkyklai (45456), kumetynui (45457), parkui (45458), nustatant vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį  reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. 


3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Raudonės rezidencinės pilies komplekso (u. k. 966), Jurbarko rajono sav., Raudonės sen., Raudonės mstl., Pilies g. 1, 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. 

Papildoma informacija:Statusas (objekto u. k. 966) – paminklas.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas remiantis Raudonės rezidencinės pilies komplekso (u. k. 966) teritorijoje 2021 m. vykdytų archeologinių tyrimų medžiaga ir jų metu atidengtų statinių liekanų architektūrinių tyrimų medžiaga, kuriuo siūloma patikslinti Raudonės rezidencinės pilies komplekso (u. k. 966) teritorijos vertingąsias savybes. Taip pat siūloma patikslinti kultūros vertybės teritorijos ribas, jas sutapdinant su kadastriškai pamatuotų sklypų ribomis bei panaikinti vizualinės apsaugos pozonio ribas, nes kultūros vertybė yra Panemunio regioninio parko Nemuno kraštovaizdžio draustinio teritorijoje. 


4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Jašiūnų dvaro sodybos (u. k. 945), Šalčininkų rajono sav., Jašiūnų sen., Jašiūnų mstl., Jono Sniadeckio g. 2, 4, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:Statusas (objekto u. k. 945) – paminklas.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas remiantis archeologinių tyrimų metu, atliktų 2021 m. Jašiūnų dvaro sodybos (u. k. 945) teritorijoje, kompleksinės dalies – svirno (u. k. 26257) aplinkoje, medžiaga, kuriuo siūloma patikslinti Jašiūnų dvaro sodybos (u. k. 945) teritorijos vertingąsias savybes, kompleksinio objekto teritorijos bei vizualinės apsaugos pozonio ribas (jas sutapdinant su kadastriškai pamatuotų sklypų ribomis). 


5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Čedasų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių kompleksui (46904), Rokiškio rajono sav., Čedasų mstl., Klevų g. 19, suteikimo ir Čedasų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (u. k. 16052) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.


Papildoma informacija:Statusas (objekto u. k. 16052) – valstybės saugomas.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, statybos istorija, taikomųjų istorinių tyrimų ataskaita, ikonografiniais šaltiniais ir kt. šaltiniais, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Čedasų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių kompleksui (46904), į jį įtraukti kompleksine dalimi valstybės saugomą kultūros vertybę –  Čedasų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią (u. k. 16052), taip pat Sandėlį (46905) ir Šventoriaus tvorą ir vartus (46906), suteikiant jiems apsaugą; nustatyti komplekso ir kompleksinių dalių vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, apibrėžti teritorijos ribas.


6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vilai „Miško ramybė“, Neringos sav., Neringos m., Ievos Kalno g. 10, suteikimo.


Papildoma informacija:Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, literatūra, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Vilai „Miško ramybė“, Neringos sav., Neringos m., Ievos Kalno g. 10, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.